AdBlue

STARTA AdBlue® är ett miljövänligt reduktionsmedel – i grunden en urea-lösning med mycket hög renhetsgrad – som minskar kväveoxiden i avgaserna. Förutom att reducera kväveoxid tar katalysatortekniken även bort en stor halt av partiklarna dieselavgaserna, samtidigt som den minskar bränslekonsumtionen.

Underkategorier

 • Starta OptiSpray

  Starta OptiSpray™ är baserad på en 32,5 % urealösning med hög renhet. OptiSpray™ överensstämmer med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue®.
  Du använder OptiSpray™ istället för AdBlue® med vilket den är fullt blandbar. 

  Använd OptiSpray™ med fördel där det är ett problem med att tunga maskinerna körs på låga varv, med lätt belastning och med många start och stopp. Det finns gula tunga entreprenadmaskiner på marknaden som oftare får dessa fel.
  Om katalysatorn inte kommer upp i rätt arbetstemperatur så bildas kristaller som till slut sätter igen katalysatorn med kristall liknande kakor. Maskinen riskerar då att gå ner i limp mode (viloläge) och måste tas till verkstad för reparation av katalysatorn. 

  Använda Starta OptiSpray™ för att motverka detta problem.

Aktiva filter