NYHET!

Starta AdBlueADBLUE

STARTA AdBlue® är ett miljövänligt reduktionsmedel – i grunden en urea-lösning med mycket hög renhetsgrad – som minskar kväveoxiden i avgaserna. Förutom att reducera kväveoxid tar katalysatortekniken även bort en stor halt av partiklarna dieselavgaserna, samtidigt som den minskar bränslekonsumtionen.

OBS!
Vi håller i skrivande stund (maj-juni 2023) på att uppgradera produkter och priser på sidan vilket gör att det kan förekomma fel på sidan både vad gäller produkttexter, bilder och priser vilket vi ber dig ha överseende med.